Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Ảnh hội nghị


                Không khí hội nghị luôn vui vẻ,đặc biệt các đại biểu rất
                tâm đắc với nhiều thi phẩm được trình bày của hội viên
                Thi đàn Việt Nam.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét