Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Ảnh Hội nghị


Nhà thơ Bằng Việt hoàn toàn ủng hộ đề án phát triển mạng
nghệ thuật và ủng hộ sự phát triển của thi đàn Việt Nam.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét