17 tháng 5, 2017

Tặng sách...

      Bà Kim Vân tặng bà Thu (chủ tịch hội tán trợ CTĐ) tập nhạc "Xuân với Tôi"