13 tháng 4, 2012

MỪNG KHÁNH THÀNH... (Duy Yên)

                                                                   Ảnh Internet

Mừng khánh thành khu NHÀ THỜ và sinh nhật
      lần thứ 80 của ông Nguyễn Duy Yên

Thăng Long tròn tuổi ngàn năm (1010-2010)
Mình tám mươi tuổi ăn nhằm gì đâu
Thăng trầm một cuộc bể dâu
Mái đầu bạc trắng nhuộm màu thời gian
Vợ con,nhà cửa đàng hoàng
Nay cùng bè bạn họ hàng mừng vui
Ơn tổ tiên ơn đất trời
Tuổi cao mà vẫn yêu đời yêu xuân
Tình quê ấm áp vô ngần
Cách xa mà vẫn như gần bên nhau
Mấy vần dăm chữ đôi câu
Mừng ngày họp mặt nặng sâu nghĩa tình.

Thụy Lôi 30-4-2010
(17 tháng 3 năm Canh Thìn)
Bài thơ này đọc trong lễ khánh thành và mừng
sinh nhật lần thứ 80.
Nguyễn Duy Yên