Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

                          Kim Vân chupr ảnh với cán bộ lãnh đạo Hội nghị.
                     Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu dự Hội nghị
                              (Kim Vân đứng giữa hàng ghế đại biểu ngồi)
                     Vợ chồng Duy Yên - Kim Vân xuân Kỷ Hợi (2-2019)
                                    Văn nghệ chào mừng Hội nghị
                     Nghệ sĩ Kiều Oanh trình diễn bài thơ :
                     GẠC MA bất tử của Đoàn Kim Vân ở Hội nghị
                         Đoàn Kim Vân (bên trái)với NSUT Hoài Anh
                         dự Hội nghị.
                                            Văn nghệ chào mừng hội nghị

SÁNG TÁC MỚI

TẬP THƠ

THƠ DỊCH

GIỚI THIỆU TẬP THƠ

ẢNH

AUDIO

VIDEO