28 tháng 12, 2023

Em ơi Biển - Tác Phẩm Mới - VTV1

Video: “Em ơi Biển”
Thơ: Nguyễn Duy Yên
Nhạc: Huy Du

Biểu diễn: Ca sĩ Việt Hoàn

Chương trình “Giới thiệu Tác Phẩm Mới” VTV1 Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện.