18 tháng 11, 2011

Xuân Quê Hương

Video: “Xuân Quê Hương” Thơ Nguyễn Duy Yên, Nhạc Lê Xuân Thọ, Do Đài Truyền Hình TP HCM thực hiện