18 tháng 11, 2011

Có một con đường - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet


Tất cả mọi nẻo đường
Ta có thể đi qua
Dù là núi cao rừng rậm
Dù là biển cả mênh mông
Dù đi sâu vào lòng đất
Đến các vì sao trên không
Nhà thám hiểm đâu chùn b­ước
Vẫn tìm tòi, vẫn ư­ớc mong.

Riêng có một con đường
Chẳng cách biển ngăn sông
Sao ngại ngùng thấy khó
Đư­ờng tới "Trái tim hồng".

5/1997