17 tháng 1, 2012

Khúc Hát Mùa Xuân (Hát chèo)

Video bài hát Khúc hát mùa xuân - Thơ Đoàn Kim Vân, Thúy Lụa trình bày