17 tháng 1, 2012

Doanh nhân Đoàn Kim VânVideo Doanh nhân Đoàn Kim Vân - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội