17 tháng 1, 2012

Lời ru mùa xuân - Hát chèo

 Video bài hát Lời ru mùa xuân - Thơ Đoàn Kim Vân, Hồng Ngát trình bày