27 tháng 2, 2012

Khắp nơi ca hát - CLB Chèo Thụy Lôi

Khắp nơi ca hát - CLB Chèo Thụy Lôi 
(Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên) 
Quê hương của Nhà thơ Duy Yên &Kim Vân