26 tháng 2, 2012

ĐẠI BIỂU HÀ NỘI

              Đại biểu Hà Nội về dự lễ khánh thành Trường Tiểu học THỤY LÔI
                                         Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên