26 tháng 2, 2012

ẢNH GIA ĐÌNH

           Bốn chị em :(Từ trái sang phải) Cô Dậu,cô Thiềm,chị Vân và cô Nhạn