18 tháng 11, 2011

Mùa xuân Sapa

Video “Mùa xuân Sapa”
Thơ: Đoàn Kim Vân
Nhạc: Nguyễn Đăng Tài
Biểu diễn: NSUT Vi Hoa
Chương trình “Giới Thiệu Tác Phẩm Mới” VTV1 Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.