08 tháng 9, 2023

NHỊP THỜI GIAN

(Hô bài Chòi - K5/ Thơ Nguyễn Duy Yên)

Nói lối
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Tuổi xuân rồi sẽ qua dần tháng năm.

Xuân Nữ
Đời người còn lắm gian truân 
Sống sao có ích để xuân lâu tàn 
Khỏe vui theo nhịp thời gian 
Cất cao giọng hát với nàng xuân chơi 
Dấu chân in bốn phương trời
Tình xuân giữ trọn một đời thanh tạo 
Ước mong sức khỏe dồi dào 
Thú vui lành mạnh đi vào thơ văn 
Việc nhà việc nước góp phần 
Lo toan gánh vác ân cần sớm hôm 
Hỏi còn vui sướng gì hơn
Lòng không sao cả giận hờn cho qua 
Thênh thênh nhẹ bước về già
Xuân lòng trang trải nở hoa bốn mùa.