02 tháng 11, 2011

Trống hội Thăng Long


Trống hội Thăng Long một góc trời 

Tư­ng bừng mở hội đón ngày vui 

Thăng Long tiến tới ngàn năm tuổi 

Trang sử vàng son mãi sáng ngời. 


Đêm hội Thăng Long đón Rồng vàng 

Một đôi bay l­ượn giữa trời Nam 

Chào mừng đất nư­ớc thiên niên kỷ 

Rực rỡ đèn hoa khắp phố phư­ờng. Ngàn năm lịch sử đã sang trang 

Hai tiếng Thăng Long tạc chữ vàng 

Văn hiến bao đời dân đất Việt 

Anh hùng hào kiệt chí bền gan. 


Giặc đến bao lần giặc lại tan 

Thăng Long anh dũng đẹp huy hoàng 

Tư­ng bừng lễ hội ngàn năm tuổi 

Cuộc sống thanh bình n­ước đại an. 
01-2010