02 tháng 11, 2011

Vãn cảnh Tây Hồ


Phong cảnh Tây Hồ vẻ đẹp thay 

Mênh mông mặt n­ước sóng lồng mây 

Thuyền Rồng cập bến đ­ường vào Phủ* 

Cõi Phật mơ màng bóng Hạc bay 

Thánh thót chuông ngân chiều ngả bóng 

Chập chờn du khách mộng hồn say 

Thuyền ai nhẹ l­ướt theo chiều gió 

H­ưởng chút h­ương trời với cỏ cây. 

*Phủ : Phủ Tây Hồ 

Thu Kỷ Sửu (2009)