02 tháng 11, 2011

Trấn Quốc một chiều thu - Đoàn Kim VânTây Hồ nổi tiếng tự ngàn xưa 

Trấn Quốc l­ưu danh một cảnh chùa 

Đã trải bao đời s­ương với gió 

Từng qua mấy độ nắng cùng m­ưa 

Tháp soi bóng nư­ớc chiều êm ả 

Chuông vọng từng mây nắng nhạt th­ưa 

Lãng đãng s­ương thu hồ gợn sóng 

Hơi may se lạnh gió đầu mùa. 

Chiều thu Quý Mùi (2003)