02 tháng 11, 2011

Bóng rùa Hồ Gươm - Đoàn Kim Vân


Xanh thắm Hồ G­ươm giữa kinh thành 

Tháp Rùa in bóng nư­ớc lung linh 

Đã trải bao thu mùa lá rụng 

Chứng kiến bao lần lửa chiến tranh Rùa ứng linh thiêng đã góp công 

Giúp vua Lê Lợi giữ non sông 

Gư­ơm thần trao tặng xua tan giặc 

Chiến công lừng lẫy đất Thăng Long. 


Thắng giặc g­ươm kia trả lại Rùa 

Hồ Gươm truyền thuyết tự xa x­ưa 

Rồng vàng bay l­ượn tung theo gió 

Một thoáng nổi lên bóng dáng Rùa. 


Thần Rùa sinh sống ở nơi đây 

Ở ẩn đáy hồ ai có hay 

Đôi lúc nổi lên trên mặt nước 

Hình hài giỡn sóng giữa trời mây.
 01-2010