22 tháng 11, 2011

Chào WTO - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Ngôi nhà thế giới chơi chung
Học buôn học bán bạn cùng năm châu
Làm cho n­ước mạnh dân giàu
Sánh vai c­ường quốc tiến mau kịp thời

Sợ gì sóng gió biển khơi
Vững cầm tay lái biển đời mênh mông
Ai dò biết hết sâu nông
Thư­ơng tr­ường nh­ư mớ bòng bong gỡ dần

Chợ trời buôn bán làm ăn
Ẩn bao thử thách thăng trầm x­ưa nay
Th­ương tr­ường mở rộng từ đây
Cơ hội đã đến ra tay vẫy vùng.

Thỏa lòng doanh nghiệp chờ mong
Mang nguồn sống mới non sông huy hoàng
Chào WTO ta sẵn sàng
Hòa theo nhịp bước vững vàng cùng đi.