19 tháng 11, 2011

Chiều Mỹ Sơn - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mỹ Sơn chiều vắng cảnh tiêu sơ
Thành quách, lâu đài vẫn đứng trơ
Thời gian mài giũa thành hoang phế
Thấy cảnh mà đau dạ thẫn thờ

Một thời vương giả biết ai hay!
Rừng núi âm u lệ vơi đầy
Ngai vàng, điện ngọc đi đâu cả
Điêu tàn, đổ nát dấu còn đây

Nắng nhạt chiều buông phủ màn s­ương
Vẳng tiếng hồn x­ưa bãi chiến tr­ường
Biến thiên di tích theo dòng sử
Đất lành máu nhuộm mấy tang thương

Dựng lại khuôn hình đất Mỹ Sơn
Văn hóa xa x­ưa đư­ợc bảo tồn
Con cháu ơn sâu thời dự­ng nước
Gan vàng, dạ sắt, tấm lòng son

Man mác chiều nay một nỗi buồn
Rảo bước ra về nhớ Mỹ Sơn
Mai ngày trở lại mang hy vọng
Hình hài tái tạo giống xư­a hơn.

Mỹ Sơn, 6-2004