18 tháng 11, 2011

Chiều tiễn biệt (Đoàn Kim Vân)

Bóng chiều đổ xuống mấy hàng cây
Tiễn nhau nhớ mãi quãng đê này
Hàng tre soi bóng bên sông vắng
Bịn rịn đôi lòng lúc chia tay

Chẳng muốn xa nhau, chẳng muốn rời
Rồi đây hai đứa lại hai nơi
Mỗi chiều buông xuống, em lại nhớ !
Chiếc bóng cô đơn, lẻ bóng người

Sợ rằng lưu luyến sẽ vẫn vương
Vội vã trào em, bước lên đường
Khoác gói lên vai rời mái ấm
Gác tình yêu dấu với tình thương

Ra đi nhẹ bước nén sầu bi
Chẳng giám trông theo bóng người về
Biết mắt người yêu mi đẫm lệ
Lặng nhìn từng bước, bước người đi.

13-5-1956.

(Trích trong tập thơ Tiếng lòng)
Ảnh : Internet