30 tháng 11, 2011

Cô lái đò trên sông Hương (Bến xưa)

Ảnh : Internet
Bấm vào đây để nghe bài thơ : "Cô lái đò trên sông Hương" (Thơ Nguyễn Duy Yên, trình bày NS Minh Phúc)