17 tháng 11, 2011

Dòng sông chia xa


Bấm vào đây để nghe bài hát: “Dòng sông chia xa” (thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc Nguyễn Tiến, trình bày NSUT Đức Long)

Ảnh : Internet