18 tháng 11, 2011

Duyên thơ - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Thi sĩ kể chi trẻ với già
Nàng thơ quanh quẩn ở bên ta
Duyên nợ phải chăng mà quấn quýt
Để tình đeo đẳng dứt không ra.

Xuân Ất Dậu