17 tháng 11, 2011

Em ơi biển...


Bấm vào đây để nghe bài hát: “Em ơi biển” (thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc Huy Du, trình bày NSUT Hà Vi)

Ảnh : Internet