18 tháng 11, 2011

Gặp bạn - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Vắng bạn từ buổi chia tay ấy
Lăn lóc vòng quay giữa cuộc đời
Chìm nổi, giầu sang nào đâu biết
Bẵng đi đã mấy chục năm trời
Gặp lại hai mái đầu bạc trắng
Ôm nhau tâm sự: Nghỉ h­ưu rồi
Ôn lại gần xa bao kỷ niệm
Biết nói sao cho cạn hết lời.

Biết nói sao cho cạn hết lời
Gần nhau giây phút lại hai nơi
Cái thời tuổi trẻ qua rồi nhỉ ?
Tri kỷ xem ra đư­ợc mấy người
Bạn cũ ngày x­a đi đâu cả ?
Duyên nợ riêng còn bác với tôi
Giây lát hàn huyên rồi tạm biệt
Để buồn, để nhớ, nhớ khôn nguôi.
5-1957