03 tháng 11, 2011

Hồ Gươm xanh - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Hồ Gươm soi bóng kinh thành cổ

Xanh mầu, ngọc biếc, liễu buông tơ

Cong cong mấy nhịp cầu Thê Húc

Dẫn khách thăm đền đất đế đô


Ngọc Sơn đảo ngọc mảnh trời Nam

Truyền thuyết xa xưa chuyện kể rằng:

"Rùa" quý đòi gươm vua Lê Lợi

Thắng trận xong rồi: trả lại gươm


Đáy nước Hồ Gươm ẩn bóng Rùa

Lăn tăn mặt nước gió lay đưa

Gươm báu thần linh còn không nhỉ ?

Chỉ thấy Rùa thiêng với cảnh chùa


Thủ đô xây dựng đã ngàn năm

Chứng kiến bao lần thắng ngoại xâm

Hai tiếng "Hồ Gươm" mang hồn nước

Hòa bình tỏa sáng đất Thăng Long

Rằm tháng 8 năm Kỷ Mão năm 1999