17 tháng 11, 2011

Hoài niệm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đã trải bao đời vẫn đứng trơ
Chùa in bóng nư­ớc cảnh nên thơ
Kim Liên, Quan Thánh đền đài phủ
Trấn Quốc, Tây Hồ đẹp giấc mơ
Trúc Bạch mặt hồ xanh gợn sóng
Cổ Ngư­ dấu vết lối mòn x­a
Tu hành bao kẻ dừng chân lại
Thoát tục ẩn mình trọn kiếp tu.