18 tháng 11, 2011

Hương tóc duyên xưa - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tóc em nh­ư mây bay
Vuột nhẹ đôi bàn tay
Soi mình in bóng nước
Hương lan tỏa ngất ngây

Cô mình đâu có hay
Xa, chàng trai đứng ngắm
Mà lòng đã mê say
Tóc huyền dài chấm gót
Uốn khúc nh­ư rồng bay

Để ai hằng mong đợi
Ư­ớc gì có dịp may
Em nhờ nâng mái tóc
Cho duyên bén từ đây ...
Xuân 1993