17 tháng 11, 2011

Không đề - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Chênh vênh như một nhịp cầu
Cô đơn như một con tầu ra khơi
Tình em như nhạc không lời
Viển vông như cả một trời ước mơ.

Con thuyền xuôi ngược về đâu
Để ai thêm nhớ thêm sầu vì ai
Theo dòng con nước trôi xuôi
Sao mang màu mỡ phí hoài đi đâu?

1990