18 tháng 11, 2011

Lãng quên - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mây trắng bay về đâu?
Cho ta gửi cơn sầu
Không viển vông, ảo tưởng
Đời gì ở kiếp sau?

Đừng mơ tưởng hão huyền
Lạc lối vào cõi tiên
Thời gian trôi đi mất
Sẽ rơi vào lãng quên.

Tự hỏi còn lại gì?
Trước khi mình ra đi
Vinh hoa và phú quý?
Đời nhớ để làm chi!

Bia đá cũng mòn dần
Nhân loại là mùa xuân
Truyền đời qua bia miệng
Chỉ còn là danh nhân.

01-2002