Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Lãng quên (Bến xưa)


Ảnh : Internet

Bấm vào đây để nghe bài hát : "Lãng quên" (tác giả tự đọc)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét