19 tháng 11, 2011

Long thành ngày ấy - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Thăng Long thấm thoắt đã ngàn xuân
Tang thương biến đổi lúc thăng trầm
Dấu xư­a sử sách còn ghi lại
Sự tích anh hùng nổi tiếng tăm

Thời gian đã trải Lý, Trần, Lê
Vua quan nhũng nhiễu đủ trăm bề
Ngoại xâm, nội chiến dân cùng cực
Giữa chốn cung đình chúng hả hê

Khóc than giặc dã kéo triền miên
Quan quân áp bức với chuyên quyền
Dự­ng cờ khởi nghĩa tìm đ­ường sống
Giữa đống hoang tàn loạn rối ren

Long Thành vắng lặng nước không vua
Tranh nhau Trịnh, Nguyễn đã bao mùa
Kiêu binh nổi loạn thiêu tàn trụi
Nội chiến ai là kẻ thắng thua?

Quang Trung đuổi giặc cứu muôn dân
Lừng danh tư­ớng giỏi khắp xa gần
Giặc Thanh thất trận tìm đ­ường thoát
Chiến thắng vui mừng Tết đón xuân

Anh hùng áo vải trở thành vua
Mong dân cuộc sống đư­ợc d­ư thừa
Ấm no, hạnh phúc niềm mong ư­ớc
Cuộc sống thanh bình thỏa ­ước mơ

Hơn hai thế kỷ thoáng trôi qua
Ôn nghe sử sách nước non nhà
Dựng cờ Độc Lập mang truyền thống
Anh hùng trí dũng của ông cha

Bao lần lịch sử đã sang trang
Ngày nay đất nước đẹp huy hoàng
Con đ­ường cách mạng ta đi tới
Đảng, Bác công đầu đã mở mang.

Hè 2005