18 tháng 11, 2011

Một chiều xa anh

Video bài hát: “Một chiều xa anh” (thơ Đoàn Kim Vân, nhạc Trần Hoàn, trình bày Kim Anh)