17 tháng 11, 2011

Mừng thầy đại thượng thọ - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mừng thầy sang tuổi tám tư
Phong lưu đã trải, đói no ơn trời.
Ung dung ngày tháng thảnh thơi
Vần thơ chén rượu vui đời gió trăng
Tết này con cháu về đông
Cả nhà vui vẻ hòa cùng nước non
Hội trăm năm vẫn hãy còn
Thầy, mẹ mạnh khỏe cho con cháu mừng.

Tết Ất Sửu 1985