17 tháng 11, 2011

Năm mươi xuân ấy - Nguyễn Duy Yên

 
Ảnh: Internet 


Tặng bạn đời bước vào tuổi 50

Trọn vẹn tình duyên nở cuộc đời
Xuan đi xuân lại tháng ngày trôi
Rồi còn tiếp bước bao xuân nữa
Cùng hội non sông với đất trời.

Tấm áo phong sương đã bạc mầu
Đôi lòng chung thủy vẫn bên nhau
Tình đời từng ngậm bao cay đắng
Thế sự buồn vui nghĩ bạc đầu.

Đất nước vào xuân mấy vạn lần
Cho đời xóa sạch hết gian truân
Mang nguồn hy vọng tươi trong nắng
Xao xuyến tâm tình xuân với xuân.

Vui với tuổi xuân chẳng biết già
Tàn cuộc trăm năm hãy còn xa
Năm tháng cứ trôi không, ngừng hẹn
Níu lấy thời gian ta với ta.

Ướm hỡi bao giờ hết khó khăn
Xuân cười nắng bảo nợ trần gian
Thôi kệ thưởng xuân cho mãn kiếp
Đường trần như thế áng phù vân

Tỉnh giấc, xuân sang sáng rực trời
Hoa cười, nắng ấm, áng mây trôi
Thưởng xuân, cạn chén, tình xuân đượm
Ai hỏi công danh chỉ mỉm cười.

Trang trải nợ đời khắp bốn phương
Bao phen sóng gió vẫn coi thường
Một tấm lòng son trời đất biết
Vui cùng nhân loại vạn tình thương.

Đón xuân, đón cả tuổi năm mươi
Sức sống vươn lên mãi với đời
Xuân đến lòng thanh thản lạ
Trút hết buồn đâu nửa kiếp người.

Mồng 1 Tết ất Sửu 1985