23 tháng 11, 2011

Nghĩ về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy (Bến xưa)
Ảnh : Internet

Bấm vào đây để nghe bài thơ : "Nghĩ về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy" (trình bày NS Ngọc Thọ)