02 tháng 11, 2011

Nhắn nhủ - Đoàn Kim VânChồng tôi buổi ấy bước chân đi 

Dứt nhẹ tơ vương lúc phân ly 

Gió chiều nhẹ thổi buồn man mác 

Trông theo từng bước, bóng người đi 

Đây tiếng lòng em dâng sớm chiều 

Những dòng tâm sự biết bao nhiêu 

Nhìn về lối cũ mơ thu trước 

Mến gửi tình anh, em mến yêu 


Xa nhau chớ để tình phai nhạt 

Hai chữ thủy chung giữ trọn đời 

Trong sáng niềm tin không vẩn đục 

Cho lòng thanh thảnh lúc xa xôi 


Nhớ nhau thì nhớ hôm nay nhé 

Có lệ rưng rưng, nặng khối tình 

Trống trải lòng em khi tiễn biệt 

Đường chiều in mãi bóng hình anh. 
12-8-56