17 tháng 11, 2011

Nhớ người xưa - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Có lúc âm thầm nhớ người xưa
Ngoài trời phảng phất hạt mưa thưa
Nhác trông cây cối đang trồi lộc
Thoảng cơn gió nhẹ lá đung đưa
Mặt trời đi ẩn mây u ám
Rượu uống, suông tình đã chán chưa
Thấp thoáng người xưa trong giấc mộng
Mà nhớ mà thương ước vọng thưa.

1987
Một chiều mưa