18 tháng 11, 2011

Niềm vui - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Kính tặng Giáo sư Vũ Khiêu
Sung sướng gì bằng thỏa ước mong
Được bác đề thơ tặng vợ chồng
Mây xanh, khói biếc, trăm năm hẹn
Bút sắc, gươm thiêng, một Tiếng Lòng
Tuổi bác tuy cao còn sáng suốt
Văn chương, sử sách vẫn tinh thông
Trí, tài, đức độ đời luôn nhớ.
Rạng rỡ danh cùng với núi sông

Mùa thu 1999