19 tháng 11, 2011

Ngày xuân đọc báo xuân - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Ngày xuân đọc báo th­ưởng xuân
Bâng khuâng nhớ tới bạn gần, bạn xa
Ngọ, Mùi lần nữa trôi qua
Giáp Thân đã đến thế là ba xuân
Báo thì mình đọc quanh năm
Thử xem báo Tết làng văn viết gì.
Câu đối xem chẳng thiếu chi
Nguồn thơ kim cổ đôi khi r­ườm rà
Chuyện đời bát ngát bao la
Riêng chuyện chú khỉ chắc là báo kiêng
Qua loa đôi nét vi thiềng
Tin xuân, quảng cáo dành riêng khá nhiều
Ngoài vư­ờn động tiếng chim kêu
Bàn văn khai bút đôi điều thế thôi!
Chỉ còn xuân đến là vui
Ngả nghiêng cùng với đất trời vào xuân.

Xuân Giáp Thân
25-01-2004