18 tháng 11, 2011

Đời kĩ nữ - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet
Tặng T... cô bạn thuở học đường

Đừng buồn, em hỡ, đừng buồn!
Để anh vương chút hương thơm cuối mùa
Đời em bao nỗi cay chua
Bởi nhiều nhan sắc nên thừa gian truân
Đời là một bể trầm luân
Sao vội vương vãi ái ân dọc đường?
Bây giờ tóc đã điểm sương
Nhạt tình trăng gió, mặn thương thân mình
Đời em kỹ nữ lênh đênh
Lả lơi cùng khách phong tình bao đêm
Giang hồ một kiếp: Thân em
Lụi tàn một bóng, nặng niềm gió mưa
Thương em nay đã già nua
Biết em từ thuở anh chưa bạc đầu
Hắt hiu ngày tháng đi mau
Mà em không biết tình đầu là ai?
Phấn son nay đã phai rồi
Còn đâu xuân sắc như thời trẻ trung!
Nào ai, ai nhớ mà mong
Đêm trường vò võ nằm không một mình
Mai sau bên nấm mồ xanh
Có người coi đó: bức tranh răn đời.

12-1996