22 tháng 11, 2011

Đời người (Hương thơ 1)

Ảnh : Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát : "Đời người" (thơ Nguyễn Duy Yên, trình bày Minh Nguyệt)