18 tháng 11, 2011

Sao lại buồn? - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Trời không gieo gió, chẳng mưa tuôn
Vô cớ mà sao lại cứ buồn
Trái đất vẫn quay, trời vẫn sáng
Chợ vẫn đông người họp bán, buôn
Vẩn vơ có lẽ riêng mình nhỉ ?
Hay là ai đó đến ghen tuông
Nàng thơ lỡ chót yêu từ tr­ước
Chắc hẳn duyên tình nợ văn chương.

Hè 1997