18 tháng 11, 2011

Tâm sự cô lái đò bên sông - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đò em đưa khách qua sông
Thuyền vừa ghé bến mà lòng thấy xa
Ngày ngày bao chuyến đò qua
Người đi để nhớ chắc là tơ duyên

Thầm mong trước lạ sau quen
Bến gieo nỗi nhớ riêng em đợi chờ
Đượm buồn đôi mắt ngây thơ
Bên này, bên ấy đôi bờ cách sông.

Thuyền em mát mái xuôi dòng
Hỏi người chung bến chung lòng được chăng?
Ngày trôi cùng với tháng, năm
Dâu xanh còn kén con tằm nhả tơ.

Cô lái đò, bến sông xưa
Cô đơn lẻ bóng giấc mơ chưa thành
Phương trời xa một mối tình
Coi như giấc mộng vô tình thoảng qua.

Bến sông xưa, một chiều tà
Có người thơ thẩn, biết là về đâu?
Con đò vắng, nước sông sâu
Cô lái đò đã bắc cầu sang ngang!

Bến cũ một chiều đông
1952