17 tháng 11, 2011

Tha hương - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng người xa tổ quốc

Tấc lòng cố quốc tha hương
Sầu riêng nặng gánh trên đường ruổi dong
ước gì chắp được cánh hồng
Về quê cũ nghe ru bồng....bống...bang.

1988