19 tháng 11, 2011

Thạch Lâm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Thạch Lâm núi đá vắng mầm xanh
Không khí cao nguyên dịu mát lành
Cảnh đẹp nơi đây trời kiến tạo
Bàn tay nhân loại góp công mình

Lô nhô đá mọc tầng cao thấp
Dáng đứng muôn hình tựa bức tranh
Du khách ngắm nhìn không biết chán
Đường về lưu luyến nhớ Côn Minh

Côn Minh, 05-7-2007