23 tháng 11, 2011

Thăm động Phong Nha (Bến xưa)

Ảnh : Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát : "Thăm động Phong Nha" (trình bày NS Tuấn Cường)